Každá buňka v našem těle obsahuje moudrost celého vesmíru.

Celý náš organismus je prostoupen hlubokou moudrostí všech generací.

Stačí se jen otevřít, uvolnit, nechat se tou moudrostí oslovit a naslouchat...

Kraniosakrální terapie je jemná doteková technika, která pohlíží na organismus v jeho úplnosti. Ošetření probíhá metodou jemného doteku a pracuje se při něm s kraniosakrálním rytmem ošetřovaného. Terapie je zpravidla velmi příjemná a podobá se relaxaci. Je při ní využívána a aktivována naše vnitřní moudrost – schopnost najít svou vnitřní harmonii a zdraví, kterou máme každý již od početí.
Tato metoda je vhodná jak pro dospělé, tak pro malé děti a využívá se k léčebným i preventivním účelům. Spektrum využití je velmi široké a ošetření pomáhá často i tam, kde je příčina onemocnění neznámá a tam, kde si klasická medicína neví rady.
Přestože v řadě vyspělých zemí (Švýcarsko, Německo, USA) je kraniosakrální terapie součástí klasického zdravotnictví, u nás se vnímá spíše na rozhraní s alternativní medicínou.

Více o kraniosakrální terapii >>
Více o kraniosakrálním rytmu našeho těla >>