Z historie

Dovednost vnímat rukama, co se děje v těle, je stará jako lidstvo samo. Ať už se podíváme do vědění různých domorodých kmenů nebo na lidovou tradici léčení, dotek byl odedávna považován za významnou diagnostickou i léčebnou metodu.

Na začátku byla osteopatie

Pojem kraniosakrální terapie je úzce spjatý s osteopatií – metodou, kterou vyvinul v druhé polovině 19. století lékař Andrew Taylor Still. Osteopatie je alternativní lékařská metoda, která klade důraz na vzájemné vztahy mezi strukturou a funkcemi těla a uznává schopnost těla léčit se samo.

Zjistil, že lebeční kosti nesrůstají...

Kraniosakrální systém spolu s pohybem lebečních kostí poprvé popsal lékař William Garner Sutherland kolem roku 1900. Sutherland zkoumal jednotlivé kosti tvořící lidskou lebku a zjistil, že lebeční švy umožňují jednotlivým částem lebky pohyb. Dalších několik let pak tento jev testoval a na základě svých experimentů určil, které pohyby jsou normální a které abnormální. Na základě svých studií rozvinul terapii jemných manipulací lebečními kostmi k vyvolání autoregulačního systému pomocí kraniosakrálního konceptu.
Studiem mozkomíšního moku Dr. Sutherland také zjistil, že existují i další charakteristiky, které mají souvislost s pohyblivostí centrálního nervového systému. Jako první popsal rytmické změny tvaru kostí lebky a později aplikoval tento pohyb na tkáně celého těla jako nástroj pro rozpoznání dysfunkčních oblastí. Tento svůj koncept nazval „Primární respirace“. Z jeho odkazu také vychází současný koncept kraniosakrální biodynamiky.

Kraniosakrální rytmus pozoroval při operaci krku. A od té doby mu nedal spát

Dalším, kdo tuto terapii významně rozvinul, byl americký chirurg John E. Upledger. Během operace krku pozoroval pravidelný rytmus na míšní membráně, který nebyl identický s rytmem dechovým ani tepovým. Začal tento jev studovat, snažil se jej pochopit a na základě toho rozvinul metodiku manipulace s kraniosakrálním systémem.
Dr. Upledger navázal na práci W. Sutherlanda. V letech 1975-1983 vedl vědecký výzkum kraniosakrální terapie na Michiganské státní univerzitě. Svou práci dále prohloubil a rozvinul vytvořením základního protokolu a propojením s dalšími terapeutickými technikami v Upledger institutu v Palm Beach Gardens, USA.

Více o kraniosakrální terapii >>
Více o kraniosakrálním rytmu našeho těla >>